Tietosuojakäytäntö

Myyjän on velvollinen suojelemaan henkilötietojen luottamuksellisuutta ja verkkokaupan käyttäjien yksityisyyttä. Myyjä käyttää kerättyjä henkilötietoja vain tarjotakseen palveluita. Myyjä kunnioittaa henkilötietojen luottamuksellisuutta ja käyttäjien yksityisyyttä ja pyrkii suojelemaan niitä mahdollisilta rikkomuksilta ja väärinkäytöksiltä. Käyttäjien henkilötiedot ovat alue, johon Myyjä kiinnittää erityistä huomiota niiden herkkyyden vuoksi.

Henkilötietojen käyttö

Palvelujen tarjoamiseksi Myyjä kerää, hallinnoi, prosessoi ja säilyttää seuraavia henkilötietoja:

- Etu- ja sukunimi

- Toimitusosoite

- Yrityksen tai oikeushenkilön nimi (jos käyttäjä on oikeushenkilö)

- Oikeushenkilön verotunnus (jos käyttäjä on oikeushenkilö)

- Sähköpostiosoite (käyttäjänimi)

- Puhelinnumero

- Asuinmaa

- Muut tiedot, jotka käyttäjä täyttää vapaaehtoisesti verkkokaupan lomakkeisiin

- Muut tiedot, jotka käyttäjä lisää myöhemmin vapaaehtoisesti profiiliinsa.

Myyjä ei ole vastuussa käyttäjän antamien tietojen oikeellisuudesta, täydellisyydestä ja ajantasaisuudesta.

Evästeet ja IP-osoitteet

Jokaisen verkkokaupan vierailun alussa Myyjä määrittelee käyttäjälle evästeen tunnistusta varten, ostoskorin tarkistamiseksi ja jäljitettävyyden varmistamiseksi. Evästeet tallennetaan vain palvelimen muistiin verkkokaupan vierailun ajaksi ja ne poistetaan tunnin inaktiivisuuden jälkeen. Myyjä voi myös tallentaa joitain pysyviä evästeitä käyttäjän tietokoneelle tai laitteelle, kuten salatun käyttäjän tunnistenumero jäljellä olevien tuotteiden tunnistamiseksi seuraavalla verkkokaupan vierailulla tai tuotearvostelun, jolloin käyttäjä tietää, mitä tuotteita hän on jo arvioinut, sekä epäsuorasti Google Analyticsin ulkoisia evästeitä verkkosivuston vierailun analysointiin. Myyjä voi käyttää näitä tietoja anonyyminä tiivistettyinä tilastollisiin analysointitarkoituksiin. Online-turvallisuuden vuoksi Myyjä kerää myös IP-osoitteet, joista käyttäjät saavat pääsyn verkkokauppaan.

Henkilötietojen ja käyttäjän yksityisyyden salassapitosopimus

Henkilötietojen suojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti Myyjä on velvollinen suojelemaan online-kauppansa käyttäjien henkilötietoja. Myyjä ei missään tapauksessa luovuta henkilökohtaisia tai muita käyttäjätietoja kolmannelle osapuolelle eikä anna kolmannelle osapuolelle pääsyä henkilökohtaisiin tai muihin käyttäjätietoihin ilman käyttäjän nimenomaista suostumusta, elleivät kansalliset viranomaiset sitä pyydä, ellei tällaista velvollisuutta ole laissa säädetty tai ellei vilpittömästi uskota, että tällainen toiminta on välttämätöntä oikeudenkäyntimenettelyä tai muita julkisen viranomaisen menettelyjä varten ja Myyjän oikeutettujen etujen suojaamiseksi ja toteuttamiseksi.

Kaikki käyttäjätiedot, jotka käyttäjä antaa rekisteröityessään online-kauppaan, samoin kuin tilauksen ja ostoksen tekemisen yhteydessä, mukaan lukien tilausten sisältö, suojataan henkilötietosäännösten mukaisesti. Myyjä ottaa yhteyttä ostajaan vain sähköpostitse, jos se on tarpeen online-kaupan oston suorittamiseksi, ja puhelinnumerolla vain, jos ongelmia ilmenee rekisteröinti- tai ostosprosessin aikana.

Henkilötietojen suojan toteuttaminen

Henkilötietojen suojan osalta Myyjä noudattaa henkilötietojen suojaa koskevia sääntöjä.

Kaikki Myyjän vakituiset tai osa-aikaiset työntekijät, jotka pääsevät henkilökohtaisiin ja muihin käyttäjätietoihin, tuntevat henkilötietosuojasäännöt ja velvollisuuden suojella henkilökohtaisia ja muita tietoja, ja heidän on noudatettava näitä sääntöjä henkilötietojen luottamuksellisuuden ja online-kaupan käyttäjien yksityisyyden suojaamiseksi. Velvollisuus suojella henkilökohtaisia ja muita tietoja on voimassa myös sen jälkeen, kun suhde Myyjään on päättynyt.

Rekisteröityneet käyttäjät voivat lopettaa online-kaupan käytön milloin tahansa ja peruuttaa rekisteröintinsä. Tämän tekemiseksi heid

än on ilmoitettava Myyjälle rekisteröinnin peruuttamisesta kirjallisella lausunnolla. Ennen rekisteröinnin peruuttamista käyttäjän on sovitettava kaikki online-kaupasta tehdyt ostokset. Henkilökohtaisten tietojen luottamuksellisuutta ja käyttäjien online-kaupan yksityisyyden suojaamista koskevat Myyjän säännöt ovat voimassa myös rekisteröinnin peruuttamisen tapauksessa.